Divadlo Mír

O nás

Zde doplňte alternativní popis obrázku

Nejmladší profesionální divadelní scéna v Ostravě

Divadlo Mír sídlí v budově bývalého kina Mír v Ostravě-Vítkovicích, která v minulosti dlouhou dobu chátrala. Kultura se do tohoto prostoru vrátila až v roce 2016, kdy si Albert Čuba, bývalý herec ostravského divadla Komorní scéna Aréna, splnil svůj životní sen a založil zde zcela nové ostravské divadlo.

Od té doby prošla budova divadla velkými obměnami a postupně se tak stala moderním kulturním prostorem nabízející kvalitní zábavu, ale i vysoký návštěvnický komfort. Naposledy v létě 2019 prošel divadelní sál další velkou rekonstrukcí, při které došlo k úpravě elevace hlediště a ke zvýšení stropu, který nyní kopíruje původní strop bývalého kina Mír. Vytváříme si stále větší diváckou základnu, a jako první ostravské soukromé divadlo jsme poměrně rychle našli své pevné místo v kulturní mapě Ostravy.

Náš repertoár v současné době tvoří převážně komediální inscenace z vlastní produkce, jejichž cílem je zejména kvalitně pobavit diváka a přenést jej například na dvě hodiny do světa, ve kterém není prostor pro všední starosti a problémy, ale jen pro smích a dobrou náladu. Občas se však nebojíme ani neobvyklých experimentů mimo komediální žánr. V divadelní sezóně 2019/2020 navíc plánujeme realizovat i menší MírOFF scénu, která se bude zcela vymykat našemu běžnému reportoáru. 

Mimo vlastní divadelní produkci zde hostují soubory z celé republiky s inscenacemi, ve kterých hrají ty nejznámější osobnosti české divadelní a filmové tvorby. Pořádají se zde také koncerty, semináře či přednášky. 

Specifikem Divadla Mír je také to, že prozatím nemá stálý herecký soubor, díky čemuž se na našem jevišti potkávají herci a tvůrci prakticky ze všech ostravských divadel, ale i z divadel z jiných koutů České republiky či Polska. Divák má tak jedinečnou příležitost vidět své oblíbené herce z různých divadel pohromadě a v jiných hereckých polohách, než na které byl doposud zvyklý. Mír je zkrátka otevřen všem tvůrčím osobnostem, které zde chtějí realizovat své sny a divákům, kteří se chtějí kvalitně bavit.

Našim cílem je, aby od nás divák vždy odcházel spokojený a v dobré náladě. Přijďte se o tom přesvědčit na některou z našich her.
Těšíme se na vás!
 

Hlediště Divadla Mír (foto: Jan Lipovský)

Historie budovy

Historie budovy Divadla Mír je spjata s počátky a rozvojem ostravské kinematografie. Budova kina – s původním názvem Bio Rekord – byla postavena již za první republiky na počátku třicátých let. Filmový provoz – později pod názvem kino Mír – zde probíhal až do začátku devadesátých let. Kino patřilo mezi hojně navštěvované a mnoho Ostravanů by si interiér kina jistě vybavilo z paměti i dnes. Dynamickou proměnu společnosti po roce 1989 ale filmové promítání již nepřežilo.

O výstavbu kina Rekord se zasadil především Pplk. MUDr. Ludvík Klega, legionář a starosta Sokola. Za první republiky totiž koncesi k provozování biografu nemohly získat soukromé osoby, ale pouze obecně prospěšné spolky, jako například Sokol. Návrh a realizaci stavby měla na starosti projekční kancelář Kolář & Rubý. Architekti František Kolář a Jan Rubý se podíleli také na budově Revírní bratrské pokladny na ulici Českobratrská, na budově dnešního hotelu Mercure, či na projektu Nové radnice. V neposlední řadě je i kino Vesmír v centru města jejich dílem. 

Mezi historické zajímavosti patří například událost z konce druhé světové války, kdy střechou proletěla do budovy bomba, která ovšem nevybuchla, pouze kinetickou silou rozmetala sedačky. Zející dírou ve střeše poté dovnitř nasněžilo a vítkovické děti pak na zasněžené šikmě sáňkovali.

Po ukončení kinematografického provozu byla budova několik let sídlem vítkovického gymnastického klubu. S jeho odchodem však začala budova chátrat. Nakonec ji do vlastnictví v již takřka dezolátním stavu získali vietnamští obchodníci, kteří budovu zrekonstruovali a následně v ní prodávali svůj sortiment. Budova poté opět změnila majitele a v dalších letech byla prázdná a nevyužívaná.

A bylo tomu tak až do června roku 2016, kdy si budovu pronajal a následně odkoupil herec Komorní scény Aréna Albert Čuba s cílem vytvořit zde novou profesionální divadelní scénu. Po dlouhých 24 letech se zde opět vrátila kultura a začala se psát historie nového ostravského divadla.

Fotogalerie

Historie - Bio Rekord
Historie - Bio Rekord
Historie - Bio Rekord
Chátrající budova
Chátrající budova
Chátrající budova
Chátrající budova
Období obchodního centra
Současnost - Divadlo Mír (2017)
Současnost - Divadlo Mír (2018)
Současnost - foyer Divadla Mír
Současnost - foyer Divadla Mír
Současnost - Divadlo Mír (leden 2019)
Současnost - Divadlo Mír (leden 2019)
Současnost - Divadlo Mír (červen 2019)
Současnost - nové hlediště (září 2019)
Současnost - nové hlediště (září 2019)
Současnost - nové hlediště (září 2019)
Současnost - nové hlediště (září 2019)
Současnost - nové hlediště (září 2019)